De Prins Bernhardgroep is een waterscoutinggroep, voor jongens en meisjes, die zijn thuishaven heeft in Vreeswijk. Vreeswijk is het oude schippersdorp dat is opgeslokt door Nieuwegein. Hierdoor staan we ook wel bekend als de Vreeswijkse Zeeverkenners. Iedere zaterdag hebben wij in verschillende leeftijdsgroepen opkomst. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, die we speltakken noemen:

Wat doen wij?

Alle speltakken hebben een programma met activiteiten op of rond het water. Tijdens de zomermaanden gaan alle speltakken het water op. De Dolfijnen gaan in het dorp varen met hun kano's, terwijl de Orca's, Zeeverkenners en Wilde Vaart gaan zeilen, roeien en/of wrikken. Elke speltak heeft een eigen programma. De Nieuwe Zorg, het schip van de groep, wordt gebruikt als clubhuis tijdens de zomermaanden in Tull en 't Waal voor de Orca's, Zeeverkenners en Wilde Vaart. Het schip wordt ook meerdere malen per jaar gebruikt voor kampen. In de wintermaanden keert de gehele vloot terug naar Vreeswijk, waar het onderhoud aan de boten en het schip wordt gedaan. De Orca's, Zeeverkenners en Wilde Vaart onderhouden hun eigen boot.

Waar zitten wij?

Organisatie

Vereniging Scouting Vreeswijk

Er zijn twee scoutinggroepen in Nieuwegein, Vereniging Scouting Vreeswijk en de Jan van Hoof groep (Jutphaas). De Prins Bernhardgroep waterscouting is onderdeel van Vereniging Scouting Vreeswijk samen met de Livingstonegroep. De Livingstone groep is een landverkennergroep. Kijk voor meer informatie op hun website.

Beide groepen hebben een eigen bestuur en hun eigen opkomsten. Enkele malen per jaar komen wij bij elkaar om te vergaderen over het reilen en zeilen van de vereniging. De vereniging beheert onder andere de gebouwen (het clubhuis en de botenloods) en de materialen (tenten e.d.). Soms organiseren we ook gezamenlijke opkomsten.

Prins Bernhardgroep

De leidingsleden van de verschillende speltakken vormen samen met de groepsbegeleider het kader van de Prins Bernhardgroep. Wij komen één keer per maand bij elkaar om de normale gang van zaken van de groep te bespreken en de verschillende activiteiten te plannen.

Mochten er eventuele problemen zijn waarmee je niet terecht kan bij de stafleden kan er altijd contact opgenomen worden met de groepsbegeleider, het verenigingsbestuur of de vertrouwenspersoon. Zie de contactpagina voor meer informatie.

Scouting Nederland

Onze Scoutinggroep is aangesloten bij de overkoepelende, landelijke organisatie Scouting Nederland, de grootste jeugdorganisatie van Nederland. Scouting Nederland verzorgd verschillende activiteiten, waaronder NaWaKa. Ook bied Scouting Nederland ondersteuning.

Regio Drie Rivieren Utrecht

Scouting in Nederland is opgedeeld in meerdere regio's. Deze regio's werken samen. Zo worden er regionale activieiten georganiseerd en trainingen aangeboden voor stafleden, om gekwalificeerd staflid te worden. Onze groep valt onder Regio Drie Rivieren Utrecht. Hieronder vallen 40 andere land- en waterscouting groepen.

Admiraliteit 12

Naast de regio is er ook nog de admiraliteit waarbij onze groep is aangesloten. Dit is ook een regionaal samenwerkingsverband. De admiraliteit is er speciaal voor de waterscouting groepen. Admiraliteit 12 verzorgd verschillende activieiten, zoals Pinksterkamp, regionale Dolfijnen-dag, instructie-zeilweekenden, de Lekrace, etc..