Dat een redelijk groot stalen schip onderhoud en zorg nodig heeft is natuurlijk voor iedereen duidelijk. Naast het reguliere onderhoud zoals schuren en verven wat door de staf/stam gedaan wordt is er nog een aantal zaken die extra aandacht nodig hebben om veilig en met trots op onze wateren rond te kunnen varen.

Beheerscommissie

Om de staf van de diverse speltakken niet direct op te zadelen met de directe zorg van ons schip hebben we een aparte "beheerscommissie" samengesteld. De scheepscommissie zorgt dat alles in orde blijft. Je moet denken aan dingen als: vergunningen, marifoonpapieren, veiligheidskeuringen, techniek aan boord, verhuur, voorraden, etc. De beheerscommissie bestaat uit een aantal staf- en stamleden.

Op de helling

Eens in de vier jaar moet het schip de helling op om te "knippen en scheren". Dit betekent niets anders als schoonspuiten van het onderwaterschip en opnieuw conserveren. Ook de verzekering komt dan het onderwaterschip keuren op sterkte en dikte. Zo weten we zeker dat we veilig met onze jeugdleden op pad kunnen.

Nieuwe Zorg op de helling
^ De Nieuwe Zorg op de helling

Machinekamer

Om een schip van 30 meter in de vaart te houden is een boel techniek nodig. Deze technische voorzieningen moeten natuurlijk ook onderhouden worden. Ook tijdens het varen hebben we mensen nodig die de hoofdmotor af en toe nakijken en zorgen dat alles blijft draaien zoals het hoort. Verantwoordelijk hiervoor zijn onze machinisten. Zij zijn allemaal in het bezit van het MBL-motordrijver. Door hun zorg kan de schipper zich bezig houden met het varen.

De schipper

Een schip heeft ook iemand nodig die met schip overweg kan op het water en dat ook nog eens op een verantwoordelijke manier. De schipper van de Nieuwe Zorg heeft jarenlange ervaring met het varen met de Nieuwe Zorg. Vanwege zijn ouderdom heeft het schip bijvoorbeeld niet de luxe van een boegschoef. Omdat ook nog eens de 'kop' nauwelijks in het water ligt, is het varen met de Nieuwe Zorg een vak apart. De opleiding om schpper te worden is dan ook echt een uitdaging. Deze opleiding doen we grotendeels intern, in combinatie met het halen van de wettelijk vereiste diploma's. Een volleerd schpper heeft namelijk ook een Groot Pleziervaartbewijs, een marfiooncertificaat en het eerder genoemde motordrijverdiploma.